ФМФ 90 років

сторінки історії нашого фізико-математичного факультету

Час минає невпинно, і ось нашому факультету вже 90 років! За всі ці роки багато що змінювалося: назви, корпуси та аудиторії, педагогічний колектив…

і звичайно,безліч поколінь студентів.

8 спеціальностей

 • Комп'ютерні науки
 • Статистика
 • Технології виробів легкої промисловості
 • Комп'ютерні технології
 • Математика
 • Трудове навчання та тезнології
 • Інформатика
 • Фізика
5 кафедр

 • Кафедра теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • Кафедра прикладної математики статистики та економіки
 • Кафедра математики
 • Кафедра фізики та методики її викладання
 • Кафедра інформатики та інформаційних технологій
90 років

За ці роки факультет перебував спочатку у складі Інституту соціального виховання та Вчительського інституту, потім у складі Педагогічного інституту і, нарешті, став структурним підрозділом Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
МАТЕМАТИКА
Спеціальність «Математика» є «найстарішими» не лише на фізико-математичному факультеті, а й в ЦДПУ ім. В. Винниченка за ввесь період його функціонування. З 1930 року наш вищий навчальний заклад розпочав готувати вчителів математики. З 1998 року на факультеті розпочалася підготовка магістрів за спеціальністю «Математика». Випускники спеціальності «Математика» крім викладання математики, інформатики, фізики, астрономії та економіки в школах та вищих навчальних закладах займаються науково-дослідною роботою в областях, що використовують математичні методи і комп’ютерні технології; розробляють ефективні прийоми розв’язання задач природознавства, техніки, економіки та управління, виконують дослідження і розробки в галузі психолого-педагогічних наук; працюють програмістами, системними аналітиками, бізнес-аналітиками, вихователями, педагогами-організаторами, викладають цикл математичних дисциплін.
ФІЗИКА
На сьогодні загальновизнаною ідеєю наукового пізнання оточуючого світу і природи взагалі є відповідність такого процесу розвиткові фізичної науки.Тому фізика, як наука світоглядна, пізнавальна і така, що є основою будь-яких технічних напрямів і галузей, найбільшою мірою відповідає за науково-технічний прогрес і майбутнє нашого суспільства. З початку заснування фізмат готує вчителів фізики для шкіл України, а з 1998 року – і магістрів. Студенти цієї спеціальності опановують знання природничих дисциплін, набувають практичних та експериментаторськихумінь, володіють комп’ютерною технікою, уміло та кваліфіковано застосовують її до різноманітних технологічних і соціальних процесів.
ІНФОРМАТИКА
Стрімкий розвиток IT-індустрії потребує висококваліфікованих спеціалістів, які володіють новітніми технологіями розробки програмного забезпечення. Україні потрібні не просто кадри, а професійні розробники комп’ютерних програм, які здатні проектувати стійкі та надійні інформаційні системи і керувати програмними проектами. Навчання на цій спеціальності передбачає поглиблену підготовку в області математичних дисциплін, яка дозволяє студентам опанувати криптографію, теорію алгоритмів, математичне моделювання, методи оптимізації та дослідження операцій.
СТАТИСТИКА
Лише на кафедрі прикладної математики, статистики та економіки виглядає природнім паралельне існування спеціальностей Статистика та Освітні вимірювання. Статистики – це аналітики, які володіють широким інструментарієм математичного моделювання, знаннями прогнозування розвитку бізнесу, його позиціонування на ринку. Статистика в усьому світі відноситься до системно-аналітичних спеціальностей і є аналітичною і універсальною за своїм змістом і призначенням. Аналітики потрібні практично в кожній компанії, де є що підраховувати, систематизувати та прогнозувати. На думку експертів, у ХХІ столітті, системний аналітик увійде до четвірки найбільш затребуваних фахівців у світі. На спеціальності магістратури Освітні вимірювання готують наукових дослідників та розробників, експертів в області комунікації, викладачів, наукових менеджерів у освітніх та соціальних структурах.
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
Навчання на спеціальності «Трудове навчання та технології» є захоплюючим, так як пов’язане з розвитком творчих здібностей, наявність яких є необхідною умовою для працевлаштування у сучасних умовах. Навчальний процес побудований так, щоб врахувати сучасний рівень розвитку техніки та технології виробництва. Саме тому багато випускників спеціальності «Трудове навчання та технології» надихають творчим натхненням українських школярів, а також відкривають свої підприємства з пошиття та в’язання одягу, виготовлення меблів для дому та підприємств, ремонту автомобілів. Отриманні знання та навички з художнього конструювання, оволодіння інформацією про професії в різних видах дизайну випускники даної спеціальності розвивають засобами художньо-технічної творчості, реалізують особистісний творчий потенціал в процесі виконання індивідуальних та колективних творчих проектів, що робить їх конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.
LIFE
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Для студентів на фізико-математичному факультеті працює оригінальний сервер навчальних матеріалів – в окремих папках, відведених для викладачів, розміщуються тексти лекцій, додаткові матеріали до лекційних курсів, завдання до практичних, лабораторних занять та самостійної роботи. Студенти мають можливість доступу до відповідних навчальних матеріалів із будь-якої комп’ютерної лабораторії університету. У зв’язку з подальшим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій на факультеті започаткована і вже функціонує розвинена інформаційна інфраструктура, яка включає сервіси, що надають можливість комунікації між викладачем та студентом для публікації різних інформаційних продуктів: вікі-сайт Вікі-ЦДПУ; система управління навчанням Moodle-ЦДПУ; хмарне сховище Хмарка-ЦДПУ.


Факультет – це рідний та затишний дім, і усі ми – дружня факультетська родина, яка спільними зусиллями може втілювати будь-які ідеї та здійснювати будь-які мрії. Студентське самоврядування робить дозвілля студентів максимально захоплюючим та цікавим. Для цього функціонують спеціальні відділи, які займаються організацією та проведенням культурно-масових, спортивних, навчальних та розважальних заходів.
Фізмат – це єдиний факультет університету, на якому функціонує радіомережа. Кожної перерви на факультеті звучить музика, яку на свій смак підбирають студенти. До свят та урочистих дат готуються веселі та змістовні тематичні програми. Серед основних розважальних заходів – це конкурси «Міс факультет» та «Містер факультет», творче змагання першокурсників «Вернісаж талантів», традиційне весняне шоу студентів спеціальності «Трудове навчання та технології» «Палітра моди», виставка виробів художнього мистецтва, конкурс на найкращу осінню та новорічну кімнати в гуртожитку, вечори фізики, інтелектуальні ігри та конкурси з інформатики, круглі столи між студентами та викладачами «Розкриття математичних таємниць», тематичні лекції «Про вплив сонячної активності на життя людини». А свято останнього дзвоника перетворюється щороку на найвизначнішу загально-факультетську подію культурного життя.
FUTURE
МАЙБУТНІЙ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Сучасний ФІЗМАТ це елітна освіта та насичене, цікаве студентське життя; це унікальна найдавніша, найрезультативніша та найавторитетніша в регіоні система підготовки вчителів з математики та фізики, це одна з найкращих у області шкіл з підготовки фахівців зі статистики, комп’ютерних наук, інформаційних та цифрових технологій, це єдина і сучасна за матеріально-технічним оснащенням вища школа з підготовки вчителів трудового навчання та технологій, спеціалістів професійної освіти.

Сучасний ФІЗМАТ – це високотехнологічне обладнання комп’ютерних, фізичних, технічних лабораторій та сучасне оснащення лекційних аудиторій.
ФМФ – це ще й активна патріотична, громадська та соціальна позиція викладачів і студентів факультету при розгляді загальнодержавних та регіональних справ, у яких є необхідність проявити науково-методичну компетентність і творчість.
Credits

П'ятигора Марія МІ18Б

Мулик Ірина МІ18Б

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website